PHÂN PHỐI XE CƠ GIỚI MÁY CÔNG TRÌNH NHẬP KHẨU

Hotline: 0908550895 - 0966265086

Email: dautuvmi@gmail.com

PHÂN PHỐI XE CƠ GIỚI MÁY CÔNG TRÌNH NHẬP KHẨU
Sản phẩm bạn cần tìm
XE ĐÀO KOBELCO SK20UR / 0574-72207

XE ĐÀO KOBELCO SK20UR / 0574-72207

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.1 m3, Năm SX 2006

XE ĐÀO HITACHI EX200LC-5 / 0392-71058

XE ĐÀO HITACHI EX200LC-5 / 0392-71058

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.7m3

XE ĐÀO HITACHI EX200-3 / 8915-77507

XE ĐÀO HITACHI EX200-3 / 8915-77507

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.7m3

XE ĐÀO SUMITOMO SH200A3, SH200-3, 6910-71308-VHP

XE ĐÀO SUMITOMO SH200A3, SH200-3, 6910-71308-VHP

NHẬP KHẨU - ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.5m3

XE ĐÀO HITACHI ZH210K-5B / 0230-71508

XE ĐÀO HITACHI ZH210K-5B / 0230-71508

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.7 m3, Năm SX 2014

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27MR-1 / 0236-72307

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27MR-1 / 0236-72307

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27R-8 / 0669-72207

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27R-8 / 0669-72207

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3, Năm SX 1996

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX27U (ZX27U-1)/5534-72707

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX27U (ZX27U-1)/5534-72707

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15m3, Năm SX 2004

XE ĐÀO HITACHI EX270LC-5, 0871-71208-VHP

XE ĐÀO HITACHI EX270LC-5, 0871-71208-VHP

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 1 m3, Năm SX 2001

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC30MR-2 / 4104-73007

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC30MR-2 / 4104-73007

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3, Năm SX 2006

XE ĐÀO KOBELCO SK30SR-3 /834-73207

XE ĐÀO KOBELCO SK30SR-3 /834-73207

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15m3, Năm SX 2005

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR (ZX30UR-1) / 0085-72607

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR (ZX30UR-1) / 0085-72607

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3, Năm SX 2002

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR-3 / 0333-73107

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR-3 / 0333-73107

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3 , Năm SX 2006

XE ĐÀO HITACHI EX300-3 / 101-71008

XE ĐÀO HITACHI EX300-3 / 101-71008

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 1.2m3

XE ĐÀO HITACHI EX30 (EX30-1) / 0358-72707

XE ĐÀO HITACHI EX30 (EX30-1) / 0358-72707

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15m3, Năm SX 1991

XE ĐÀO BÁNH XÍCH CAT E311B / 0069-77507

XE ĐÀO BÁNH XÍCH CAT E311B / 0069-77507

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.5 m3

0
Zalo