HÃNG KOMATSU

Hotline: 0908550895 - 0966265086

Email: dautuvmi@gmail.com

HÃNG KOMATSU
Sản phẩm bạn cần tìm
XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27MR-1 / 0236-72307

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27MR-1 / 0236-72307

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27R-8 / 0669-72207

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC27R-8 / 0669-72207

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3, Năm SX 1996

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC30MR-2 / 4104-73007

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC30MR-2 / 4104-73007

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3, Năm SX 2006

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC35R-8 / 5870-72607

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC35R-8 / 5870-72607

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.175 m3, Năm SX 

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC35MR-3 / 0197-73007

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC35MR-3 / 0197-73007

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3, Năm SX 2013

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC40-7 / 8531-73007

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC40-7 / 8531-73007

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.2 m3, Năm SX 1990

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC40MR-2 / 1406-73507

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC40MR-2 / 1406-73507

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.2 m3

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC45R-8 / 5338-73207

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC45R-8 / 5338-73207

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.2 m3, Năm SX 1997

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC490LC-10 / 0018-72508

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC490LC-10 / 0018-72508

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 2.25 m3, Năm SX 2011

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC50MR-2 / 5209-74807

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC50MR-2 / 5209-74807

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.25 m3, Năm SX 2003

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC50UU-2 / 0672-73007

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC50UU-2 / 0672-73007

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.25 m3, Năm SX 1993

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC58UU-3 / 0548-73407

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC58UU-3 / 0548-73407

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.25 m3, Năm SX 2002

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC60-6 / 0897-74807

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC60-6 / 0897-74807

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.3 m3, Năm SX 

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC78UU-6 / 2695-75507

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC78UU-6 / 2695-75507

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.3 m3, Năm SX 

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC78US-5 / 1045-75507

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC78US-5 / 1045-75507

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.3 m3, Năm SX 

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC120-8 / 5706-71058

XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU PC120-8 / 5706-71058

NHẬP KHẨU-SẮP VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.5 m3, Năm SX 2013

0
Zalo