HÃNG KOBELCO

Hotline: 0908550895 - 0966265086

Email: dautuvmi@gmail.com

HÃNG KOBELCO
Sản phẩm bạn cần tìm
XE ĐÀO KOBELCO SK20UR / 0574-72207

XE ĐÀO KOBELCO SK20UR / 0574-72207

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.1 m3, Năm SX 2006

XE ĐÀO KOBELCO SK30SR-3 /834-73207

XE ĐÀO KOBELCO SK30SR-3 /834-73207

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.15m3, Năm SX 2005

XE ĐÀO KOBELCO SK40SR / 0613-73208

XE ĐÀO KOBELCO SK40SR / 0613-73208

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.2 m3

XE ĐÀO KOBELCO SK45SR / 7317-73207

XE ĐÀO KOBELCO SK45SR / 7317-73207

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.2m3, Năm SX 1999

XE ĐÀO KOBELCO SK50UR-2 / 4756-73507

XE ĐÀO KOBELCO SK50UR-2 / 4756-73507

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.25 m3, Năm SX 1996

XE ĐÀO KOBELCO SK70SR-2 /954-77207

XE ĐÀO KOBELCO SK70SR-2 /954-77207

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.3m3, Năm SX 2008

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR / 1043-74007

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR / 1043-74007

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.3 m3

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR-3E / 5734-75507

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR-3E / 5734-75507

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.3m3, Năm SX 2003

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR / 2210-74007

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR / 2210-74007

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.3 m3, Năm SX 1995

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR/ 1127-74007

XE ĐÀO KOBELCO SK75UR/ 1127-74007

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.3 m3, Năm SX 1994

XE ĐÀO KOBELCO SK100, SK100-1 / 4366-76007

XE ĐÀO KOBELCO SK100, SK100-1 / 4366-76007

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.4m3

XE ĐÀO KOBELCO SK130UR / 01601 - 76807

XE ĐÀO KOBELCO SK130UR / 01601 - 76807

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.5 m3

XE ĐÀO KOBELCO SK135SR-2 / 6047-79807

XE ĐÀO KOBELCO SK135SR-2 / 6047-79807

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.5 m3

XE ĐÀO KOBELCO SK200-6 / 1356-71208

XE ĐÀO KOBELCO SK200-6 / 1356-71208

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.7m3, Năm SX 2000

XE ĐÀO KOBELCO SK210D-8 / 6030-71308

XE ĐÀO KOBELCO SK210D-8 / 6030-71308

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.8m3, Năm SX 2006

XE ĐÀO KOBELCO SK210LC / 1280- 71208

XE ĐÀO KOBELCO SK210LC / 1280- 71208

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.8m3, Năm SX 2003

0
Zalo