HÃNG HITACHI

Hotline: 0908550895 - 0966265086

Email: dautuvmi@gmail.com

HÃNG HITACHI
Sản phẩm bạn cần tìm
XE ĐÀO HITACHI EX200LC-5 / 0392-71058

XE ĐÀO HITACHI EX200LC-5 / 0392-71058

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.7m3

XE ĐÀO HITACHI EX200-3 / 8915-77507

XE ĐÀO HITACHI EX200-3 / 8915-77507

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.7m3

XE ĐÀO HITACHI ZH210K-5B / 0230-71508

XE ĐÀO HITACHI ZH210K-5B / 0230-71508

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.7 m3, Năm SX 2014

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX27U (ZX27U-1)/5534-72707

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX27U (ZX27U-1)/5534-72707

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15m3, Năm SX 2004

XE ĐÀO HITACHI EX270LC-5, 0871-71208-VHP

XE ĐÀO HITACHI EX270LC-5, 0871-71208-VHP

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 1 m3, Năm SX 2001

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR (ZX30UR-1) / 0085-72607

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR (ZX30UR-1) / 0085-72607

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3, Năm SX 2002

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR-3 / 0333-73107

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX30UR-3 / 0333-73107

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15 m3 , Năm SX 2006

XE ĐÀO HITACHI EX300-3 / 101-71008

XE ĐÀO HITACHI EX300-3 / 101-71008

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 1.2m3

XE ĐÀO HITACHI EX30 (EX30-1) / 0358-72707

XE ĐÀO HITACHI EX30 (EX30-1) / 0358-72707

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.15m3, Năm SX 1991

XE ĐÀO HITACHI EX330LC-5, 0892-71408-VHP

XE ĐÀO HITACHI EX330LC-5, 0892-71408-VHP

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 1.4m3

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX35U-2 / 0053-74007

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX35U-2 / 0053-74007

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.175m3, Năm SX 2005

XE ĐÀO HITACHI EX35 (EX35-1) / 0362-73207

XE ĐÀO HITACHI EX35 (EX35-1) / 0362-73207

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.175m3

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX40U-2 / 0371-74007

XE ĐÀO HITACHI ZAXIS ZX40U-2 / 0371-74007

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt,Gầu 0.2m3,Năm SX 2008

XE ĐÀO HITACHI EX50URG (EX50URG-1) / 2373-72707

XE ĐÀO HITACHI EX50URG (EX50URG-1) / 2373-72707

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.25 m3

XE ĐÀO HITACHI EX55UR  (EX55UR-1) / 0375-73407

XE ĐÀO HITACHI EX55UR (EX55UR-1) / 0375-73407

NHẬP KHẨU-ĐÃ VỀ

Hoạt động tốt, Gầu 0.25m3. Năm SX 1994

XE ĐÀO HITACHI EX55UR (EX55UR-1) / 0884-73407

XE ĐÀO HITACHI EX55UR (EX55UR-1) / 0884-73407

NHẬP KHẨU

Hoạt động tốt, Gầu 0.25 m3, Năm Sx 1994

0
Zalo